Din varukorg

Det finns inte fler produkter i din varukorg

Miljö- och hållbarhetspolicy

ITAB Skogmarks AB härstammar ur filosofier om omtanke för människan och naturen. ITAB Skogmarks AB strävar efter att den verksamhet som bedrivs och de produkter som produceras ska ha en så liten inverkan på miljön som möjligt. I det arbetet ingår en konstant strävan efter att ligga i framkant och hitta nya innovativa lösningar för att minimera påverkan på miljön och bidra till ett gott klimat för de intressenter som berörs av verksamheten. I möjligaste mån vill vi även bidra till en positiv påverkan på miljön.

ITAB Skogmarks AB arbete med miljö och hållbarhet ska ske aktivt och strukturerat på ett sätt som är mätbart och påvisbart. I det arbetet ingår bl.a. att hålla energiförbrukning låg, välja processer som förbrukar så lite resurser som möjligt och att använda mindre skadliga processer för att genomföra den verksamhet som bedrivs.

I arbetet ingår även att efterleva de lagar och förordningar som gäller för verksamheten och analysera och bevaka leverantörer och andra intressenter i syfte att tillse att de följer lagar och förordningar samt har ett aktivt och påvisbart miljö- och hållbarhetsarbete med iakttagande av mänskliga rättigheter, föreskrifter för arbetsmiljö och hälsa samt omtanke för naturen.

De leverantörer som ITAB Skogmarks AB arbetar med idag uppfyller bl.a. följande certifieringar OEKO-TEX, Amfori BSCI, LETIS, Fairtrade, SMETA, ACCORD m.fl.

ITAB Skogmarks AB miljö- och hållbarhetsarbete omfattar även att ställa krav på leverantörer och t.ex. välja förpackningsmaterial och transportsätt m.m. för att minimera negativa effekter på miljön.

Denna miljö- och hållbarhetspolicy är offentlig och ska aktivt kommuniceras till medarbetare, kunder och leverantörer som bidrar till och deltar i ITAB Skogmarks AB verksamhet.